Van idee naar product en uitrol in de markt, dit zijn de 6 stappen

Door: Joost de Wit
Archief | Uitgelicht
Gepubliceerd: 16-03-2022
Veel mensen lopen tegen dingen aan die ze anders zouden willen op hun werk. Al heel snel wordt duidelijk dat het geen enkele zin heeft om te klagen en/of om te zeggen dat andere mensen eigenlijk zouden moeten veranderen. Dan gebeurt er namelijk helemaal niets. Bovendien irriteer jij je aan van alles en nog wat. Dat kost alleen maar heel veel negatieve energie. Het kan ook anders. Als jij jouw eigen verantwoordelijkheid neemt en “op reis” gaat dan komt er van alles in beweging. Dan komen er ineens allerlei onverwachte mensen en nieuwe mogelijkheden op jouw pad. Die zitten vol met potentiële kansen maar ook met mogelijke bedreigingen. Jouw doel, het geloof in jezelf en de wil om te leren zijn dan van doorslaggevende aard. In dit artikel wordt uitgelegd hoe wij SixBlocks solution in zes fasen op de markt brachten. Als jij jouw idee ook op de markt wilt brengen dan zul je naar alle waarschijnlijkheid dezelfde zes fasen doorlopen.

 

 

SixBlocks solution

 

Vooraf

Voordat wij als 3 founders eind 2018 met SixBlocks solution startten, waren wij alle drie tussen de 20 en 25 jaar succesvol ondernemer. Erwin Vogelzang in de HR, Jan-Willem Bozuwa in de accountancy en ik (Joost de Wit) in de pensioenen. We hebben in de achterliggende jaren kansen gezien, die kansen gepakt, veel moeilijke situaties overwonnen, doelen gesteld en uiteindelijk de meeste daarvan succesvol gerealiseerd. Dat is logisch, want anders houd je het ondernemerschap natuurlijk nooit zo lang vol. Kortom, vooraf aan SixBlocks solution waren wij al ervaren senior professionals, echte entrepreneurs.

Sterker nog, wij zagen en zien juist daardoor nieuwe kansen. Zo is SixBlocks solution gestart. Wij gingen van start met het uitwerken plus het in de markt zetten van een disruptieve oplossing voor administratieve organisaties in het bedrijfsleven en bij de overheid in de volle breedte. Dat is overigens echt iets significant anders dan wat wij gewend waren. De bijbehorende reis was en is, misschien juist daardoor wel, super inspirerend en daarom kunnen wij die aan iedereen aanbevelen.

 

Onze reis

De reis om een idee werkelijkheid te laten worden, is er één met veel vallen en nog meer opstaan. Als je begint, heb je vaak geen idee hoe die reis er uit komt te zien, wat er allemaal op je pad komt en waar je precies terecht zult komen. Dat was en is bij ons ook het geval. Door er met een afstandje naar te kijken, kunnen we de achterliggende en huidige periode in zes fasen samenvatten:

  1. Het probleem
  2. De oplossing plus eerste feedback
  3. Focus aanbrengen
  4. Krachtige pitch
  5. Vrijer denken en handelen
  6. Huidige positionering

Alle fasen waren en zijn interessant met meerdere verrassende wendingen, zowel aan de positieve als aan de negatieve kant. Het grappige is dat wij alle wendingen, of die nu positief of negatief waren/zijn, als situaties voor de volgende stap beschouwen. Vanuit dat perspectief maakt het helemaal niet uit of een wending negatief of positief is. Je ziet dan eigenlijk alleen maar kansen en onderwerpen om mee aan de slag te gaan. Je wordt steeds slimmer in de manier hoe je naar situaties kijkt en hoe je er mee om gaat. Dit slimme gedrag zorgt er voor dat de daaropvolgende stap dan heel logisch is. In het vervolg van dit artikel zoomen we in op bovengenoemde zes fasen, waarbij jij je voordeel kunt doen om ze in jouw situatie voor jouw idee tijdens jouw reis te gebruiken.

 

1. Het probleem

Onze reis begint met situaties waar onze potentiële klanten tegen aan lopen. In veel kleine en grote organisaties is een complex ICT landschap met inflexibele systemen en versnipperde kennis van de bedrijfsprocessen aanwezig. Dat alles is op zich al heel vervelend maar daar bovenop is er ook nog eens continue sprake van veranderingen zoals nieuwe wet- en regelgeving en fusies/overnames. En eigenlijk heeft iedereen binnen die organisaties zoiets van: “wat een gedoe is dit; dit moet echt anders”.

De complexiteit is helemaal niet prettig voor de mensen die in de organisaties werken, zo vindt iedereen. Bovendien creëert die situatie niet de gewenste oplossingen voor hun klanten, zijn de kosten ervan veel te hoog en duurt het allemaal veel te lang om de klant goed te bedienen. Dit moet toch significant te vereenvoudigen zijn en eigenlijk is daar behoefte aan in heel de wereld. Want deze situatie is overal herkenbaar, in het bedrijfsleven en bij de overheid in de volle breedte.

Wij konden het in het begin ook nog niet precies onderbouwen maar het is wel heel erg goed, en dat geldt ook voor jouw idee, als er een serieus probleem wordt oplost. In ons geval is dat dus de administratieve rompslomp waar heel veel organisaties al jaren tegen aan lopen.

Terug naar onze reis.

 

2. De oplossing plus eerste feedback

Het gekke is dat er hele grote bedrijven zijn die er heel veel geld in stoppen om dit probleem op te lossen en dat die oplossingen iedere keer misschien wel voor een klein stukje maar niet voor het grotere geheel blijken te werken. Dat is heel apart, maar dit biedt juist wel kansen voor een oplossing met een hele andere benadering. Daarbij zijn een aanpak vanuit het grotere geheel en het bewaken van de centrale visie op de lange termijn leidend.

Het uitwerken van de best passende oplossing is een creatief proces. Met betrekking tot de oplossing voor de administratieve rompslomp komen wij uit op een patroon van zes blokken dat steeds op elk moment aanpasbaar moet zijn. In de gehele administratieve organisatie van linksboven tot rechtsonder is dat overkoepelende patroon te herkennen. Het is toepasbaar voor de afdelingen die betrokken zijn bij marketing, productontwikkeling, communicatie, juridische zaken, verkoop, administratie en verslaglegging e.d., overal. Nog mooier is dat als je dit patroon structureel op alle plekken toepast dat de onderlinge samenhang tussen alle aandachtsgebieden vanzelfsprekend gegarandeerd en consistent is. Nog mooier is het dat het bewijs dat dit principe daadwerkelijk werkt, is geleverd in een eerste ruwe versie van de software. Dit geeft energie en het gevoel van: Woww, that’s it! Natuurlijk, zo moet het zijn. Alle organisaties willen immers eenvoud en zouden onze oplossing graag omarmen. Dit idee gaat heel snel de wereld gaan veroveren. Tenminste, dat dachten we.

 

 

Het probleem van de administratieve rompslomp is veelomvattend en van een strategisch karakter voor iedere organisatie. Achter de schermen spelen er allerlei belangen. Dat maakt het toch allemaal een stuk lastiger. Want wie is nu precies eindverantwoordelijk? Wie neemt de beslissing over zulke trajecten? Is de persoon die eerder beslissingen heeft genomen voor de te dure en de te lange verandertrajecten wel de juiste persoon? Is wat wij doen wel in zijn/haar belang? Welke leveranciers zijn er nu betrokken die een belang hebben bij de huidige situatie? Wie zijn de overige direct betrokkenen? Dat soort vragen spelen een essentiële rol.

Als je die vragen ook meeneemt, is de kans dat de feedback van de eerste gesprekspartners anders uitpakt dan je verwacht/hoopt best groot. Een paar mensen vinden het bijvoorbeeld een goed idee maar zij zijn niet de beslissers. Diverse mensen snappen het niet omdat ze niet durven. Anderen zeggen dat er al zoveel is geprobeerd maar iedere keer mislukten die pogingen. En sommigen hebben geen tijd om er goed naar te luisteren omdat ze het veel te druk hebben.

Over de leerschool waar wij veel aan hebben gehad, hebben we het artikel “Het Business Rules Canvas, hoe het begon op Watersley en de Brightlands Campus” geschreven.

Terug naar onze reis.

 

 

3. Focus aanbrengen

Tjonge jonge, de doelgroep heeft kennelijk zelf ook een traject te gaan om daadwerkelijk aan te sluiten bij ons goede idee. Hoe krijgen we dat nu voor elkaar?

Onze potentiële klanten omarmen ons idee dus niet direct. Het lijkt wel of niemand het idee echt wil begrijpen. Wij hebben gelukkig zoiets van: “ja maar wacht even, misschien kunnen wij ons verhaal gewoon net iets anders vertellen en kunnen wij wellicht andere mensen aanhaken die veel meer bij onze doelgroep passen”. Het is eigenlijk ook wel logisch dat ons idee de mensen in die eerste fase enigszins overvalt. We kunnen het beter anders aanpakken en in eerste instantie wat kleiner maken.

 

 

Door het geheel in kleine stapjes op te gaan delen en te beginnen bij het begin komt onze boodschap veel beter binnen, zo redeneerden wij. De potentiële klant kan daar zelf heel veel in betekenen. Hun input is namelijk te gebruiken om het idee te verbeteren, alleen dit eerste stukje ervan. Op die manier spreken we precies de taal van de potentiële klant en zo houden we het klein en overzichtelijk. We sluiten precies aan bij datgene wat op dat bewuste moment bij onze gesprekspartners speelt. Die situatie die daar speelt, brengen de gesprekspartners zelf in kaart en dan benoemen zij zelf wat zij nou eigenlijk anders willen.

Het feit dat mensen het in eerste instantie niet begrijpen, biedt daardoor juist kansen. Er komen ineens allerlei nieuwe verrassingen op je pad. Door met een andere focus naar de feedback te luisteren en kijken, gebruik je die als dankbare input om jezelf en je idee continue te verbeteren. Door de plussen en de minnen van de feedback te verzamelen en daar met een open-mindset naar te kijken, ziet die feedback er ineens heel anders uit. Het biedt direct kansen. Sterker nog, het is zo dat de verzamelde input het probleem bij jouw potentiële klanten veel inzichtelijker maakt en bovendien is er nog meer behoefte aan jouw oplossing. Tenminste, als jij er voor open staat om jouw oplossing ietsje-pietsje bij te schaven.

In ons geval verbeteren wij onze oplossing constant zodat die perfect aansluit bij de primaire behoefte van onze potentiële klanten. Dat doen wij met het flexibele Business Rules Canvas dat heel eenvoudig is uit te leggen.

 

 

Door op deze manier met feedback om te gaan, wordt jouw idee dus veel beter en misschien nog wel belangrijker: het creëert persoonlijke groei bij jezelf. Je voelt je ineens heel anders en je krijgt steeds meer zelfvertrouwen. Jij weet jouw senioriteit en professionaliteit steeds beter te benutten. De potentiële klanten merken dat en vinden het prettig om met jou in gesprek te gaan. Jouw gesprekspartners lichten zelf hun eigen situatie toe op basis van jouw vragen, die steeds beter worden. Daardoor komen de gesprekspartners vanzelf op het punt dat zij hun huidige situatie eigenlijk wel heel graag anders willen zien.

Onze potentiële klanten willen meer overzicht, meer eenvoud en meer commitment van de gehele organisatie. Ze willen een duurzame oplossing waardoor het inspelen op veranderingen in hun omgeving gemakkelijk is. Het traject naar deze oplossing willen ze graag samen met jou oppakken omdat ze je vertrouwen en inmiddels weten dat jij de specialist bent. Kijk, en nu krijg jij ineens hele andere feedback dan in fase één.

Terug naar onze reis.

 

4. Krachtige pitch

De gesprekspartners praten graag over hun eigen ambitie en over de ideale situatie zoals zij die voor henzelf wensen. En deze ideale situatie ligt veel dichterbij dan dat die gesprekspartners kort geleden dachten. Dat is mooi om te zien; gesprekspartners creëren zelf hun visie door antwoord te geven op al jouw vragen. Door het gesprek op deze manier aan te pakken, zijn jouw gesprekspartners eigenlijk inspirerend voor zichzelf.

In ons geval spreken zij de behoefte in hun eigen woorden uit voor een oplossing die vrijwel volledig overeen komt met ons Business Rules Canvas. Dat voelen wij en dat voelen onze gesprekspartners ook. Het wordt steeds interessanter. Want wij spreken natuurlijk niet één persoon van één organisatie maar wij spreken met meerdere personen van meerdere organisaties. Dat is een mooie leerschool voor onszelf omdat er veel dwarsverbanden zijn over die verschillende organisaties. Door de flexibiliteit van het Business Rules Canvas kunnen wij overal op inspelen, waarbij de gesprekspartners zelf de specialisten worden in hun eigen marktsegment. Zo ervaren zij dat.

En met al die input wordt in de tussenliggende periodes verder aan het idee gewerkt om het geheel nog scherper te krijgen. Welk probleem herkennen de gesprekspartners? Wat is de rode draad? Welke woorden gebruiken zij? Welke uitzonderingen zijn er? Wat willen ze nou eigenlijk écht? Wie zijn de beslissers? Welke specialisten hebben invloed op de beslissing? De antwoorden op die vragen geven mensen uit de doelgroep(en) zelf en dat resulteert in een krachtige pitch, een overtuigende demonstratie en een passend plus logisch voorstel met varianten voor de eerste stappen van de mogelijke samenwerking waaruit de potentiële klant zelf kan kiezen. In alle gesprekken zijn duidelijk patronen te herkennen en zodoende krijgen de potentiële klanten de bevestiging dat zij zelf 100% op het goede spoor zitten.

Terug naar onze reis.

 

 

5. Vrijer denken en handelen

Hee, dit gaat allemaal veel beter. De potentiële klanten ervaren nu inspiratie, zijn gemotiveerd en zitten vol met positieve energie. Alles komt in beweging vanaf het moment van doorzetten na de eerste feedback ronde en het heilige geloof in het idee. Het resultaat van die mindset en het er open over durven te communiceren, zorgt er voor dat potentiële klanten er vertrouwen in krijgen/hebben.

Door dit in te zien en daadwerkelijk ook zo te voelen, komt er veel meer vrijheid in het denken en handelen. Potentiële klanten ervaren heel andere uitnodigingen dan bij de eerste feedback en zij laten zich inspireren door de positieve energie die aanwezig is. Zij vertrouwen de bedenkers, geloven in het idee en willen er bij zijn. Er worden concrete producten/diensten afgenomen en die zijn weer inspirerend voor vervolg opdrachten. Wow, dit is zo gaaf, het is echt fantastisch!

 

 

Dit inspirerende karakter is het gevolg van je eigen inspiratie om open te staan voor alle feedback en de capaciteit om die te kunnen vertalen naar toegevoegde waarde voor de korte en lange termijn. In ons geval is het Business Rules Canvas ontstaan uit meerdere inspiratiebronnen. Lees bijvoorbeeld de inspiratie die wij van de schilder Bob Ross kregen in het artikel “Wat hebben Bob Ross en het Business Rules Canvas met elkaar gemeen?“.

Jouw gesprekspartners groeien ook als persoon door de aanwezige inspiratie. Zo wordt het steeds makkelijker om met negatieve feedback om gaan. Met een glimlach ontvang je die en geeft die het juiste plekje, misschien wel ergens onderin je eigen ‘geheugencentrum’. Datzelfde doe je met de positieve feedback en waarschijnlijk komt die op een veel hogere positie terecht. Door de gesprekspartners te bedanken voor de input verwerk je die als vanzelf op jouw eigen professionele manier. Wat wel bij het idee past, wordt meegenomen en als dat niet het geval was dan is het een kwestie van loslaten. Allebei is prima, want door zowel de positieve maar zeker ook door de negatieve input wordt wat wel werkt steeds sneller herkend. Door daar jouw focus op te richten, gaan de dingen op een gegeven moment vanzelf.

Terug naar onze reis.

 

6. Huidige positionering

Deze positieve ontwikkeling stimuleert potentiële klanten om de lat wat hoger te leggen. Zij omarmen het spel van idee, delen, leren en verbeteren inmiddels en krijgen het steeds gemakkelijker in hun eigen systeem. Daardoor lukt dat hogere niveau ook steeds eenvoudiger. “Als dit nu al kan dan kan er nog veel meer”, zo reageren potentiële klanten. En natuurlijk kan dat. Nu wordt het tijd om écht te gaan oogsten. Net als het zaaien, is het oogsten ook een kwestie van stapje voor stapje. Mensen/organisaties die in deze fase al positief zijn, pakken de draad als eerste op. Zij zijn nu al enthousiast. Uiteraard kijken zij primair naar datgene wat er voor hen in zit, maar zij gunnen jou ook succes want zij weten dat jij succes aan hen gunt.

De toegevoegde waarde van bewustwording en het creëren van collectief commitment bij potentiële klanten binnen hun eigen organisatie is enorm. Het laat hen beseffen waar ze nu écht staan en waar ze als collectief écht naar toe kunnen groeien. Op deze manier is de impact veel groter. De markt heeft in de gaten dat de spelregels veranderd zijn. Die nieuwe spelregels zijn volledig gebaseerd op het gebruiken van het boerenverstand en dat heeft veel voordelen. In onze situatie gaat het bij het Business Rules Canvas om het zo simpel mogelijk visualiseren van alle bedrijfsprocessen en hun onderlinge samenhang. En ineens snapt iedereen het en is er een collectief commitment. Dat geeft een heerlijk gevoel bij de integrale administratieve organisatie.

 

 

In deze fase hebben wij onder andere ons merk goed gepositioneerd, onze website geprofessionaliseerd, het design plus prototype tot in de puntjes uitgewerkt, het Essentials programma gedetailleerd en het daarbij behorende fysieke materiaal gerealiseerd. Het Business Rules Canvas is inmiddels heel helder. De eerste afnemers triggeren andere mensen/organisaties om eens een kijkje te nemen waar zij allemaal mee bezig zijn. Die andere mensen/organisaties bezoeken daardoor steeds vaker onze website, onze LinkedIn profielen e.d. en vragen aan anderen of ze wel eens van ons idee hebben gehoord. Kijk, en dan is het natuurlijk geweldig dat wij een goede passende naam, een duidelijke visualisatie en een marktstrategie hebben zodat mensen bij het zien van ons merk al positief getriggerd worden over ons idee. Ze snappen het direct en hebben er vanaf het eerste moment een goed gevoel bij.

Terug naar onze reis.

 

Tot slot

Dit alles hebben wij niet alleen gedaan. Inmiddels is onze netwerkorganisatie gegroeid met meerdere bedrijven en personen. In totaal putten wij nu uit een pool van in totaal zo’n 50 medewerkers op verschillende vlakken: marketing, UX/UI design, hightech technologie, training en entrepreneurs e.d.. Het zijn allemaal mensen met een creatieve mindset, boerenverstand en lef. Wij zijn heel trots op deze pool van mensen, zullen hen koesteren en de komende periode gaan wij de pool verder uitbreiden.

En als je je afvraagt of wij fouten hebben gemaakt dan kan ik je vertellen: genoeg. Zullen wij in de toekomst geen fouten meer maken? Vast wel, maar het belangrijkste is dat wij enorm veel hebben geleerd en steeds open blijven staan voor nieuwe inzichten. Wij vervolgen onze reis waarbij we ons steeds graag positief laten verrassen door wie of wat dan ook. In het artikel “De weg naar een inspirerende missie en visie” lichten we ons achterliggende doel toe.

 

 

Alle fasen zijn interessant met meerdere verrassende wendingen. Ik kan je nu al vertellen dat jouw eigen idee nooit van de ene op de andere dag succesvol zal zijn. Dan ben je veel te vroeg. En als je te lang blijft hangen in je idee en er niet concreet mee aan de slag gaat dan ben je veel te laat. Hee, dat lijkt wel een Cruijffiaanse uitspraak. Dat is geen toeval, want ook Johan Cruijff inspireerde ons tot het artikel: 14 Cruijffiaanse uitspraken over SixBlocks.

 

Inspiratie voor jou

Hopelijk haal jij uit dit artikel de juiste inspiratie om jouw eigen idee werkelijkheid te laten worden. De basis ligt in ieder geval bij jouw idee dat niet uit de lucht komt vallen maar fundamenteel onderbouwd is. Jouw persoonlijkheid doet de rest en die kun je gaandeweg jouw reis verder ontwikkelen. Met passie, volharding, een open mindset, steeds willen verbeteren, de markt willen dienen en vooral ook gewoon fun gaat het jou zeker ook lukken.

 

 

Dit artikel is geschreven door:

Joost de Wit
Architect in het verenigen van menselijke creativiteit en AI voor duurzame bedrijfstransformaties.
Linkedin
joost.de.wit@sixblockssolution.com