De weg naar een inspirerende missie en visie

Door: Joost de Wit
Archief | Missie Visie | Uitgelicht
Gepubliceerd: 18-02-2022
Wat doen jullie nu eigenlijk? Die vraag kregen wij regelmatig nadat wij met SixBlocks solution waren gestart. Het antwoord was vaak iets in de trant van ‘ehh, wij maken software voor grote bedrijven en de overheid’. Dat kwam niet erg overtuigend over, maar het inspireerde ons om eens goed na te denken over onze structurele missie en visie. Door hier actief mee bezig te zijn, onze ideeën te delen met anderen en open te staan voor feedback werd duidelijk wat wij nu eigenlijk doen. In dit artikel lees je hoe wij tot onze missie en visie zijn gekomen die iedereen direct begrijpt en aanspreekt. Eenvoud is het sleutelwoord. Onze aanpak is een aanrader voor elke organisatie om tot een inspirerende missie en visie te komen.

 

 

Het probleem

Allereerst hebben wij als SixBlocks founders (Jan-Willem Bozuwa, Erwin Vogelzang en ik) intensief gediscussieerd over de problemen die wij zelf in de praktijk hebben ervaren. Die praktijkervaringen hebben wij met elkaar verbonden en wij hebben de grote gemene deler er uit gehaald. Alle drie herkenden wij de moeizame manier van werken bij organisaties en klanten waar wij kwamen in respectievelijk het accountancy, HR en pensioenen marktsegment. En dat is nu nog steeds zo. De ICT landschappen zijn complex, de systemen inflexibel en de kennis over de bedrijfsprocessen is versnipperd. Daar bovenop komen nog eens de veranderingen zoals wetswijzigingen die het geheel nog complexer maken. Oei, al met al is dit dus een enorm probleem. Navraag bij heel veel mensen in ons ruime netwerk of zij dit probleem herkenden in hun eigen organisatie werden vrijwel unaniem bevestigd.

 

Belangen

Vervolgens kwamen wij gezamenlijk tot de conclusie dat het ook logisch is dat deze situatie er nu is. Het is historisch zo gegroeid. De technische ontwikkelingen, de individualisering, de hogere eisen in de markt, het mondiger worden van de consument plus het inzicht in slechte producten en diensten stapelen zich op. Daar wordt op ingespeeld waarbij de leveranciers (IT- en consultancy partijen e.d.) deel-oplossingen bedenken/voorstellen die vanuit hun eigen perspectief heel logisch zijn.

Het probleem is echter dat die oplossingen voor een specifiek onderdeel géén duurzame oplossing zijn voor het grotere geheel van de administratieve organisatie van de klant. De deel-oplossing zorgt er namelijk voor dat, tegen de verwachtingen in, een ander onderdeel ineens begint te rammelen en ook aangepast moet worden. Dit kost enorm veel tijd en geld. Bovendien is het niet motiverend voor de medewerkers. Ook nu leverde navraag bij mensen in ons ruime netwerk de bevestiging op dat men dit herkende. Mensen voelen zich vaak als een soort circus jongleur om in de waan van de dag alle bordjes in de lucht te houden.

 

Met de huidige manier van werken werd/wordt het probleem dus alleen maar groter. Daardoor wordt het steeds lastiger om een structurele oplossing te bedenken zodat toekomstige veranderingen snel en eenvoudig zijn op te lossen. Maar ja, dit is in het belang van de huidige leveranciers die hun verdienmodel hebben gebaseerd op deze manier van werken.

 

Omdenken

Dit gaat naar onze mening alleen veranderen als organisaties vanuit het grotere geheel naar de huidige situatie kijken en hier een significant andere manier van werken op los laten. Wij zijn jaren bezig geweest met het uitdenken en uitwerken van die duurzame oplossing. Met onze creativiteit hebben wij deze andere manier van denken bedacht en uitgewerkt in het Business Rules Canvas en -Engine platform. Hiermee komt het omdenken als vanzelfsprekend tot uitdrukking in positieve kansen, duurzame oplossingen, gezamenlijk plezier en collectieve motivatie.

 

 

Helder

Het platform is een middel en geen doel op zich. Daarom discussieerden wij over onze achterliggende doelstelling. Wij gingen aan de slag met vragen zoals ‘Wat doen we?’, ‘Wat willen we bereiken?’, ‘Waar worden wij blij van?’ en ‘Wat voegt betekenis toe aan de maatschappij?’ e.d.. Dat mondde uit in onze missie, visie, kernwaarden en slogan. Die hebben wij zo helder mogelijk verwoord. De overtuiging die wij hebben, alle beslissingen die wij nemen en alle acties die wij doen, zijn hierop gebaseerd. Daar zullen wij ons altijd aan vast houden.

 

Onze missie en visie

Het geschetste probleem is veelomvattend. Het gaat om de verbinding tussen gedragsverandering, bedrijfsprocessen, IT, changemanagement, belanghebbende leveranciers en innovatie e.d.. Daarvoor hebben wij een missie en visie uitgewerkt waarin wij 100% geloven, die helemaal bij ons als personen past en die direct duidelijk is voor iedereen.

Missie

In onze missie beschrijven wij wat wij nu op basis van de huidige situatie nastreven. Deze geeft weer waar wij voor staan, waarom wij doen wat wij doen.

Onze missie is het extreem vereenvoudigen van de bestaande bedrijfsprocessen, waardoor toekomstige veranderingen eenvoudig en snel worden gerealiseerd.

 

Visie

In onze visie schetsen wij de toekomstige doelstellingen die wij hebben. Wij willen mensen en organisaties hiermee motiveren en inspireren. Met onze visie willen wij impact hebben op de samenleving zodat die duurzaam verbetert.

Onze visie is een wereld waarin mensen écht hun werk kunnen uitvoeren, met plezier en trots, in plaats van druk te zijn met administratieve rompslomp.

 

 

In het artikel “Het Business Rules Canvas, hoe het begon op Watersley en de Brightlands Campus” is toegelicht hoe we vanuit onze missie, visie en kernwaarden tot de filosofie van het Business Rules Canvas zijn gekomen.

 

 

Onze kernwaarden

Onze missie en visie zijn ambitieus, dat beseffen wij heel goed. Het leuke is dat wij hebben gemerkt dat de kernwaarden, die daarvoor nodig zijn, intrinsiek bij ons aanwezig zijn. Ze zitten als vanzelfsprekend in ons systeem. Er is geen twijfel. Door dagelijkse ‘training’ blijven die kernwaarden permanent aanwezig en versterken zij alleen maar. Er is geen twijfel, wij geloven er 100% in.

Wij maken mooie creatieve stappen, leren iedere dag en worden steeds concreter. Natuurlijk gaan er ook dingen mis, maar dat is geen enkel probleem. Dit zijn, net zoals de dingen die goed gaan, situaties om de volgende stap te zetten. En die stap past dus 100% bij onze missie en visie.

 

Ondernemerschap

Onze eerste kernwaarde is ondernemerschap.

Creativiteit staat bij ons bovenaan. Continue bedenken wij voor iedere situatie positieve oplossingen waardoor wij leren, groeien en sterker worden. Wij hebben lef zodat wij keuzes maken en beslissingen nemen om ergens in te duiken. Daarbij weten wij vooraf soms nog niet waar wij uitkomen, maar wij weten wel dat deze acties bij ons passen en dat wij intuïtief aanvoelen dat dit de juiste weg is. Pragmatische oplossingen die met het boerenverstand zijn uit te leggen, daar houden wij van.

 

 

Verbinding

Onze tweede kernwaarde is verbinding.

Vanuit onze professionaliteit en senioriteit willen wij, samen met onze partners en klanten, samenwerken en complementair zijn aan elkaar. Dat is onze kracht, elkaar aanvullen. Wij willen onze kennis/ervaring/ideeën delen met anderen om gezamenlijk op te trekken. Wij geloven in co-creatie, openheid en wederzijds vertrouwen. Zo inspireren wij elkaar om samen sterker te worden: connecten, delen en vermenigvuldigen.

 

Fun

Onze derde kernwaarde is fun.

Wij durven te experimenteren, daar worden wij blij en sterker van. Bovendien is experimenteren vooral erg leuk om te doen. Natuurlijk maken wij daarbij ook fouten maar het resultaat van het leereffect zal altijd groter zijn. Daar geloven wij in. Wij genieten enorm van de reis en stralen dat uit. Alléén dan is het resultaat zoals wij dat met elkaar bereiken nóg groter dan datgene wat van te voren was bedacht. Uiteindelijk zijn wij en onze partners/eindklanten trots op die reis én op de resultaten die samen bereikt worden.

Vandaar onze slogan: Exceed expectations

 

 

In het artikel ‘Wat hebben Bob Ross en het Business Rules Canvas met elkaar gemeen?’ wordt een toelichting gegeven op een voorbeeld van onze Fun. Lees ook hoe Johan Cruijff ons inspireerde tot “14 Cruijffiaanse uitspraken over SixBlocks“.

Als jij wilt sparren over jouw missie en visie of interesse hebt om je aan te sluiten bij onze missie, visie en kernwaarden neem dan contact met mij op.

 

 

Dit artikel is geschreven door:

Joost de Wit
Architect in het verenigen van menselijke creativiteit en AI voor duurzame bedrijfstransformaties.
Linkedin
joost.de.wit@sixblockssolution.com