Een eenvoudig en overzichtelijk ecosysteem waarin de klant centraal staat, zo creëer je dat!

Door: Joost de Wit
Archief | Oplossing
Gepubliceerd: 23-11-2022
Met SixBlocks solution transformeert een complex ICT-landschap, waar beperkingen in processen leidend zijn, naar een eenvoudig en overzichtelijk ecosysteem waarin de klant centraal staat. Dat is wat wij beloven. Dit betekent dat het huidige complexe ICT-landschap met inflexibele systemen en versnippering van kennis in de organisatie aangepakt moet worden. Het klopt dat dit een enorme uitdaging is, en daardoor is dit juist heel erg interessant. Wij krijgen namelijk positieve energie om gave dingen te doen met impact, samen met onze klanten en business partners die dezelfde mindset hebben. In dit artikel wordt toegelicht hoe organisaties tot een eenvoudig en overzichtelijk ecosysteem komen waarin de klant centraal staat.

 

 

Ecosysteem

Samenvattend staat het bedrijfs-ecosysteem op Wikipedia omschreven als een strategisch planningsconcept, waarmee aangegeven wordt hoe bedrijven zijn verweven met hun omgeving. Daarbij gaat het om de samenhang van het geheel van mensen, cultuur, processen en systemen etcetera.

Met betrekking tot het ecosysteem rondom SixBlocks solution gaat het bij de mensen met name om de klanten, de medewerkers, het (top)management, de leveranciers en de concurrenten en dergelijke. De cultuur is gebaseerd op datgene waar de organisatie uit onze doelgroep voor staat, de missie, de visie en de kernwaarden zoals men die leeft. De processen bestaan uit alle activiteiten om te focussen op de klant zodat zijn/haar behoefte wordt ingevuld. De systemen zijn volledig gebaseerd op de mindset van de cultuur en zijn ondersteunend aan de processen.

De kernwaarden van SixBlocks solution staan volledig in het teken van eenvoud en het positief verrassen van de klant met het ongelooflijke resultaat. Dat doen wij met ons slimme platform voor het duurzaam en extreem vereenvoudigen van bedrijfsprocessen. Vandaar dat wij in onze belofte spreken over het transformeren van een complex ICT-landschap, waar beperkingen in processen leidend zijn, naar een eenvoudig en overzichtelijk ecosysteem waarin de klant centraal staat.

 

De zandloper methodiek

Onze doelgroep bestaat uit de middelgrote, grote en corporate organisaties bij de overheid, in het bedrijfsleven en in de zorg. Wij focussen daarbij primair op de financiële dienstverlening. In die organisaties is over het algemeen sprake van een complex ICT-landschap met inflexibele systemen en een versnippering van kennis. En ze willen van alles, waarbij de samenhang van wat ze willen vaak ontbreekt. Kortom, dit is een enorme uitdaging.

Natuurlijk kunnen wij van alles regelen voor onze doelgroep, maar dat doen wij pas als de samenhang er is en er sprake is van een lange termijn behoefte. Wij starten met een open mindset en stellen vragen zoals: Hoe verhoudt zich dit tot de rest van jullie klanten? Hoe spelen jullie hiermee in op toekomstige veranderingen? Hoe zien jullie het onderhoud van wat jullie nu willen in de toekomst?

Door dat soort vragen, filteren we heel snel waar onze doelgroep eigenlijk behoefte aan heeft. We krijgen de behoefte achter de behoefte op tafel; van korte termijn naar lange termijn. En daar gaan wij met onze doelgroep aan de slag. Kortom, alleen de essentie van wat echt nodig is, komt door onze filter heen. Wij noemen dit de zandloper methodiek.

En meestal bestaat de strategische lange termijn behoefte uit drie verlangens:

  1. een vlekkeloze dienstverlening waarin de klant leidend is
  2. één communicatiemodel naar de klant voor alle producten, alle diensten en alle processen
  3. het snel en eenvoudig in kunnen spelen op (strategische) veranderingen

 

 

Alleen met die behoefte achter de behoefte gaan wij aan de slag. Of beter gezegd, daar gaat onze doelgroep mee aan de slag. Wij bieden met hét slimme platform voor het duurzaam en extreem vereenvoudigen van bedrijfsprocessen het middel: SixBlocks solution.

In ons platform gaat de doelgroep in eerste instantie terug naar de basis. Ze maken zelf een plattegrond (niveau 1) op één A4’tje van hun dienstverlening. Op deze plattegrond staat de overview van hun klantmodel, hun productmodel en hun procesmodel inclusief de huidige systemen, die in ieder geval nu nog noodzakelijk zijn. Vanuit deze plattegrond op één A4’tje worden alle business rules op het memobord (niveau 2) en de details (niveau 3) ingevuld in zes blokken. Vandaar de naam SixBlocks solution. Lees in dit artikel hoe het principe van de zes blokken werkt.

De medewerkers die de plattegrond maken en de business rules invullen, zijn absoluut geen IT’ers. Het zijn business experts die goed in modellen kunnen denken. Het is erg belangrijk dat deze medewerkers de juiste verantwoordelijkheid krijgen. Want alleen dan kunnen zij een goede plattegrond maken en krachtige business rules invullen die van strategische waarde zijn. Kortom, de creativiteit, autonomie en verantwoordelijk bij de medewerkers staan centraal.

 

 

Het resultaat op strategisch niveau

In de praktijk betekent dit dat het (top)management de voorwaarden invult voor de strategische lange termijn behoefte, de context. De medewerkers werken deze context uit op drie niveaus:

  1. Plattegrond
  2. Memobord
  3. Details

Bovendien heeft niet alleen het (top)management maar ook de volledige organisatie transparant inzicht in de strategie door via het dashboard in te zoomen op de inhoud van de plattegrond plus memobord plus details. Sterker nog, alle medewerkers communiceren online mee in het platform. Als er vragen en/of opmerkingen zijn dan worden die aangekaart en daarop reageren de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de plattegrond plus memobord plus details. Er is verbinding en er ontstaat commitment.

 

 

Voor de medewerkers is het inspirerend om een plattegrond (niveau 1) te maken, om het memobord (niveau 2) in te vullen en om de details (niveau 3) uit te werken. Van grof naar fijn is het geheel inzichtelijk en vallen de details op hun plek. Het is te vergelijken met een boom; vanuit de wortels (de plattegrond) ontspringen de stam plus vertakkingen (het memobord) en vervolgens groeien er prachtige blaadjes (de details) aan.

De tijdlijn maakt het nog interessanter. Veranderingen op de strategie zoals wetswijzigingen, reorganisatie en nieuwe eisen/wensen uit de markt worden veel sneller gerealiseerd dan zoals dat nu het geval is. Bovendien is het geheel volledig transparant inzichtelijk voor de gehele organisatie. Zo zorgt de gehele organisatie ingespeeld voor een gezonde boom, voor nu en in de toekomst. Als de wortels extra water nodig hebben, er takken gesnoeid moeten worden of de blaadjes iets meer licht nodig hebben dan wordt dat gezamenlijk opgepakt waarbij de medewerkers en het (top)management elkaar inspireren.

 

 

Het resultaat op operationeel niveau: de klant staat centraal

De klant geniet van de prachtige blaadjes aan de boom. Alle details zijn voor hem/haar bestemd. De klant staat centraal in een vlekkeloze dienstverlening.

 

 

Dit betekent dat alle taken en/of vragen die de klant heeft, door de klant zelf in het platform worden gesteld. Vervolgens komt de klant automatisch precies op de juiste plek in de plattegrond en wordt de juiste workflow of transactie gestart. Alle gevolgen inclusief de bijbehorende details worden geregistreerd op de tijdlijn. Bovendien heeft de klant altijd online inzicht in de actuele situatie en de historie op basis van het dashboard.

En als de klant nieuwe eisen en/of wensen heeft dan speelt de organisatie daar snel op in. Er is echte aandacht voor klant. Met het principe van de inspirerende boom wordt hier snel op ingespeeld. Datzelfde geldt voor alle veranderingen zoals wetswijzigingen, reorganisaties en nieuwe producten/diensten. Veranderingen zijn leuk.

 

Tot slot

Natuurlijk is er veel meer te vertellen over het creëren van een eenvoudig en overzichtelijk ecosysteem waarin de klant centraal staat. Het is nog veel interessanter en leuker om dit zelf in de praktijk te gaan ervaren. Als je daar meer over wilt weten, neem dan gerust contact op met mij. Mail je vraag in dat geval naar joost.de.wit@sixblockssolution.com.

 

 

Dit artikel is geschreven door:

Joost de Wit
Architect in het verenigen van menselijke creativiteit en AI voor duurzame bedrijfstransformaties.
Linkedin
joost.de.wit@sixblockssolution.com