De zes blokken van SixBlocks solution, zo werkt het!

Door: Joost de Wit
Archief | Uitgelicht
Gepubliceerd: 24-11-2022
SixBlocks solution is hét slimme platform voor het duurzaam en extreem vereenvoudigen van bedrijfsprocessen. Dat maken we waar door alle gedetailleerde business rules van de volledige dienstverlening te modelleren in zes blokken. Vandaar de naam SixBlocks solution. Het gaat daarbij om de details van het klantmodel, het productmodel en het procesmodel van de volledige dienstverlening. De betekenis per blok en de samenhang tussen de zes blokken bepalen de feitelijke werking ervan in de praktijk. Hoe werkt dat nou precies?

 

 

De filosofie

Het logo van SixBlocks solution bevat de zes blokken, ieder met een eigen kleur. Paars voor de tabellen, oranje voor de rekenregels, groen voor de validaties, rood voor de interfaces, roze voor de mutaties en blauw voor de processen. Iedere kleur, en dus ieder blok, heeft zijn eigen betekenis in het geheel. De samenhang van de zes blokken bepaalt de kwaliteit van de oplossing. Alle blokken spelen altijd bij iedere oplossing een specifieke rol.

Voor iedere eis/wens van de gebruikersorganisatie en van de klant is altijd een oplossing te vinden in de samenhang van de zes blokken. Door de blokken te “verleggen in de puzzel” is iedere oplossing te realiseren. Om dit principe te symboliseren, wordt het bewegingsmerk in verschillende visualisaties weergegeven. De puzzel waarmee de eisen/wensen opgelost worden, past op veel verschillende manieren. Maar niet alle manieren zijn mogelijk. In dat geval verleg je simpelweg één van de blokken en vervolgens vind je wel een passende oplossing.

 

De zes blokken

Iedere kleur, en dus ieder blok, heeft zijn eigen betekenis in het geheel.

 

 

 

In de samenhang van alle blokken staan de Rekenregels en Tabellen centraal. In de Tabellen worden gegevens ingevoerd en in de Rekenregels worden daarmee algoritmes en berekeningen uitgevoerd. Het resultaat van de Rekenregels wordt weer in de Tabellen geregistreerd. Dit principe wordt aangestuurd door de Processen en Mutaties. Via de Mutaties wordt afgeleid welke gegevens van de Tabellen invoerbaar zijn en welke Rekenregels worden uitgevoerd. In de Processen leiden de processtappen af welke Mutaties doorgevoerd moeten worden.

De Interfaces en de Validaties maken het geheel compleet. De Validaties checken of de processtap uitgevoerd mag worden, of de ingevoerde gegevens correct zijn en of de resultaten van de Rekenregels binnen de acceptatiegrenzen vallen. De Interfaces lezen de invoergegevens automatisch in en/of exporteren de invoer- en resultaatgegevens. Ook hier vinden weer Validaties op juistheid plaats. Deze schets is op hoofdlijnen hoe het principe van de zes blokken werkt.

 

De praktijk

In de praktijk passen we dit toe voor bijvoorbeeld een verzekeringsorganisatie met particuliere klanten waarvoor de wijzigingen worden geregistreerd omtrent de persoonlijke situatie van de klant waarna de premie voor een verzekering wordt afgeleid.

In de Tabellen staan dan de relevante persoon- en verzekeringsproduct gegevens. In de Rekenregels staan de formules voor de premie,. In de Mutaties staan de mogelijke wijzigingen van de persoonsgegevens die doorgevoerd kunnen worden met daaraan gekoppeld de relevante invoergegevens uit de Tabellen en de berekeningen uit de Rekenregels. In de Processen staan de stappen van de verschillende procedures met daarbinnen de gekoppelde Mutaties.

 

 

In de Validaties staan alle controles met een koppeling naar de Processen en Mutaties. In de Interfaces staan de koppelingen met de automatisch inleesbare persoonsgegevens, de mapping met de mutatie die daarbij hoort en staan de koppelingen met de te exporteren gegevens in de vorm van een e-mail, correspondentiebrief en/of een aangrenzend systeem, bijvoorbeeld naar de boekhouding en debiteurenbewaking.

 

 

Het grotere geheel

Het voorbeeld dat hierboven is geschetst, is de basis. De mogelijkheden gaan echter veel verder. Doordat er sprake is van een integrale plattegrond met clusters en cellen werken de zes blokken door op het geheel. Dit betekent dat de aansturende Processen en Mutaties ook weer andere Processen en Mutaties aansturen in gekoppelde cellen.

In het plaatje hieronder worden Mutaties in de cel wetgeving automatisch doorgevoerd in de cellen groep, overeenkomst, contract en dienst. In al die cellen worden details van de gegevens en berekeningen geregistreerd en vindt de correspondentie plaats op basis van de ingevulde zes blokken. Ditzelfde principe geldt voor de horizontale verbanden, bijvoorbeeld van de cel bedrijf naar de cel overeenkomst.

De technologie achter het slimme platform

De correcte werking van de zes blokken wordt afgedwongen door de achterliggende technologie van ons slimme platform. Eigenlijk is het heel simpel, in Jip en Janneke taal kun je zeggen dat de broncode van ons platform op een hele slimme manier langs de zes blokken wandelt. Op basis van de inhoud van die zes blokken worden de acties die daarin staan, uitgevoerd. Bijvoorbeeld:

  • het doorvoeren van een transactie
  • het controleren op een specifieke fout- en/of waarschijnlijkheid
  • het berekenen en registreren van resultaten op basis van formules
  • het exporteren van data naar bijvoorbeeld een correspondentie e-mail plus brief

Als een gebruiker een workflow aanklikt dan worden dus achter de schermen de bijbehorende business rules van het blok Processen opgehaald. Op basis van de processtappen die daarin staan, worden de fout- en waarschijnlijkheidscontroles van het blok Validaties opgehaald en uitgevoerd. Datzelfde gebeurt met de Mutaties die gekoppeld zijn aan de processtap; op basis daarvan wordt een transactie doorgevoerd.

Met de aan de Mutatie gekoppelde invoervelden van het blok Tabellen worden de gegevens ingevoerd, en met de gekoppelde formules van het blok Rekenregels worden de resultaten afgeleid en geregistreerd. In een volgende processtap staat bijvoorbeeld een inkomende of een uitgaande datastroom gekoppeld van het blok Interfaces. Het slimme platform voert deze uit op basis van de details die in de business rules van die specifieke Interface staan geregistreerd.

Als we het helemaal plat slaan dan zijn de business rules opgeslagen in data.

De programmatuur wandelt hier op een slimme manier langs.

De acties die in de data vermeld staan, worden uitgevoerd.

That’s it!

 

Tot slot

Natuurlijk is er veel meer te vertellen over de werking van de zes blokken. Het is nog veel interessanter om het geheel concreet in de praktijk te zien werken. Sterker nog, door er zelf betrokken bij te zijn, het te ervaren en het te beleven. Als je daar meer over wilt weten, neem dan gerust contact op met mij. Mail je vraag in dat geval naar joost.de.wit@sixblockssolution.com.

 

 

Dit artikel is geschreven door:

Joost de Wit
Architect in het verenigen van menselijke creativiteit en AI voor duurzame bedrijfstransformaties.
Linkedin
joost.de.wit@sixblockssolution.com