Waardevolle trends en tegenargumenten: een eye-opener voor vereenvoudiging door academische studenten.

Door: Joost de Wit
Archief
Gepubliceerd: 01-08-2023
Samen met getalenteerde academische studenten van de Erasmus Universiteit zijn we de afgelopen periode een opwindende Challenge aangegaan. Deze samenwerking heeft ons niet alleen verrast, maar ook verrijkt met nieuwe inzichten, degelijk onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. De Master Challenge heeft ons geholpen om de kern van ons bedrijf, SixBlocks, beter te begrijpen en onze ideale markt en doelgroep te ontdekken.
Daarnaast hebben we waardevolle trends tot 2030 geïdentificeerd, waaronder investeringen in softwareplatformen. Deze kunnen we zelf toepassen. Maar wat ons echt heeft geraakt, zijn de eye-openers over waarom organisaties vaak vasthouden aan de status quo, ondanks de wens om te veranderen.
In dit artikel delen we graag onze meeslepende reis met de academische studenten en de inspirerende inzichten die we hebben ontdekt. Deze zijn algemeen toepasbaar, wellicht ook voor de groei naar succes van jouw eigen organisatie. De slides die in dit artikel zijn opgenomen, komen rechtstreeks uit de eindpresentatie van de studenten. Lees verder en laat je inspireren door de onverwachte resultaten van de Master Challenge!

 

 

De Challenge

 

Master Challenge is de organisatie die, samen met Generation-C, academische studenten de kans biedt om uitdagende opdrachten in de praktijk uit te voeren. Bedrijven schrijven zich in op de aangeboden Challenges door hun eigen uitdaging te introduceren. Deze uitdagingen worden door de mentoren van de studenten beoordeeld en geselecteerd. Studenten teams kunnen vervolgens inschrijven op die overgebleven uitdagingen. Tot slot vindt er een matching proces plaats tussen één studenten team en het bedrijf.

Op deze manier is SixBlocks gekoppeld aan het studenten team bestaande uit Jakub, Dars, Ibrahim en Matilde. De opdracht die de studenten meekregen, was samenvattend:

  1. benoem de ideale doelgroep voor SixBlocks
  2. vat het verhaal samen om deze doelgroep te triggeren

Uiteraard kregen de studenten toegang tot alle bron-informatie en onderliggende documentatie over SixBlocks. Via periodieke afstemmingsmomenten werden de voortgang en de inzichten getoetst. De Challenge had de hoogste prioriteit binnen SixBlocks. Alle noodzakelijke aandacht die nodig was, is gegeven aan de studenten om hen op de juiste koers te houden.

 

Trends

 

 

De marktbehoefte aan software voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen is groeiende. In 2022 werd er wereldwijd 53 miljard dollar geïnvesteerd. In 2030 zal dat ruim 2,3 keer zo veel zijn: 124 miljard dollar. De belangrijkste redenen voor deze groei zijn:

  1. Covid-19: veroorzaakte wereldwijd een versnelling in de digitale transformatie
  2. Transparantie: er is behoefte aan meer stroomlijning van de processen en verbeterde besluitvorming
  3. Cloud: de kracht van 24/7 beschikbaarheid wordt steeds meer benut

De software voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen zijn op hoofdlijnen onderverdelen in e-Commerce, Fysieke technologie en SaaS oplossingen. Daarbij is e-Commerce specifiek gericht op sales tools ten behoeve van webshops e.d.. Fysieke technologie is software waarbij hardware wordt aangestuurd, zoals bijvoorbeeld een robot of een lopende band. Saas, de afkorting voor Software as a Service, is puur gericht op software om de bedrijfsprocessen te ondersteunen.

 

 

Venture capital is financiering die wordt verstrekt door professionele investeerders of investeringsmaatschappijen (venture capitalists) aan startende of groeiende bedrijven met veel groeipotentieel en risico, in ruil voor aandelenbelang in het bedrijf. Venture capitalists investeren steeds meer in SaaS oplossingen.

De investeringen in SaaS zijn in 2022 gegroeid naar 52%, terwijl in e-Commerce plus Fysieke technologie tezamen 48% werd geïnvesteerd. Ook de hoogte van de investeringen per SaaS oplossing is significant hoger ten opzichte van e-Commerce plus Fysieke technologie tezamen: tot 15 miljoen dollar versus tot 5 miljoen dollar.

 

 

Het is algemeen bekend: verandering is de enige constante. Echter, het omgaan met veranderingen is lastiger dan het lijkt. Iedereen vindt er wat van en mensen hebben vaak tegenargumenten. Daardoor veranderen organisaties erg traag of zelfs helemaal niet. De belangrijkste tegenargumenten om bij het oude te blijven, zijn:

  1. we willen direct resultaat: logisch, maar groei vergt nu eenmaal tijd en geduld
  2. iedereen wil meebeslissen: inspraak is belangrijk, maar kan het proces vertragen
  3. waarom veranderen? het gaat toch goed: zeker, maar vernieuwen is cruciaal om voorop te blijven lopen

Het begrijpen en serieus nemen van deze tegenargumenten is essentieel voor het succesvol omgaan met veranderingen. Als organisaties zich bewust zijn van de natuurlijke neiging om vast te houden aan het bekende en het vertrouwde, kunnen ze proactief strategieën ontwikkelen om deze obstakels te overwinnen.

 

 

SixBlocks

 

 

Het platform van SixBlocks is een baanbrekende SaaS-oplossing die zich onderscheidt door een innovatieve way-of-thinking. De primaire doelgroep zijn de Business experts, die deze unieke benadering concreet toepassen door zelfstandig bedrijfsprocessen te modelleren met slechts zes blokken: processen, mutaties, tabellen, validaties, rekenregels en interfaces – en dat alles zonder de noodzaak van IT programmeer expertise.

De ongekende eenvoud van deze zes blokken creëert een weelde aan ruimte in het hoofd van de Business experts. Elke uitdaging wordt zo een plezier om aan te pakken. Hierdoor fungeren de Business experts als inspirators voor alle medewerkers in de organisatie, inclusief het (top)management. Dit maakt SixBlocks het slimme platform bij uitstek voor het duurzaam en extreem vereenvoudigen van bedrijfsprocessen.

 

 

SixBlocks komt niet uit de lucht vallen. Het is gebaseerd op een jarenlange succesvolle ervaring met de way-of-thinking en een beta-versie van het platform op basis van de zes blokken. De resultaten in grote projecten, het bewijzen van het concept in de markt en de visie voor een strategische marktbehoefte aan vereenvoudiging waren de redenen om SixBlocks te starten.

Inmiddels is een Minimum Viable Product (= MVP) van het no-code platform en de way-of-thinking gerealiseerd. Het is nu belangrijk om deze MVP te valideren in de markt bij de early adapters. Het doel is om deze organisaties te interesseren om in co-creatie het platform te realiseren en een community op te zetten rondom de way-of-thinking.

 

 

Lange termijn kennismanagement

 

 

De early adapters in de community van de co-creatie rondom SixBlocks zijn bij voorkeur doorgroeiende bedrijven. Dat kunnen start-ups zijn die doorgroeien naar scale-ups. Het kunnen ook gevestigde bedrijven zijn die willen professionaliseren en digitaal transformeren.

Belangrijk is dat innovatie, ondernemerschap en inspirerend leiderschap bij deze bedrijven centraal staan. SixBlocks kan deze bedrijven helpen met duurzaam kennis management voor de langere termijn. Dat bespaart deze bedrijven veel geld en veel tijd. Kennis management speelt in de co-creatie met de early adapters een cruciale rol. Het levert on-ge-loof-lijke resultaten op.

 

Tot slot

 

Bovenstaande beschrijft de eindrapportage van de studenten. Het is aan ons als SixBlocks wat we met bevindingen en de aanbevelingen doen. Wij zijn het eens met de bevindingen en hebben besloten om alle aanbevelingen uit de eindrapportage over te nemen.

Naast de eindrapportage is het  goed om te vermelden dat SixBlocks een wederzijdse klik heeft met jonge academische talenten. Dat is eerder al gebleken tijdens de technologie ontwikkeling en dat was ook nu weer het geval in de Master Challenge. Er ontstaat steeds snel een team dat elkaar respecteert, waardeert en inspireert. Op deze manier komen de beste ideeën naar boven en worden die concreet opgepakt. Daarnaast gaan wij zeker een vervolg geven aan de samenwerking met talentvolle studenten.

Wij bedanken de Jakub, Dars, Ibrahim en Matilde voor hun inzet en bijdrage tijdens deze Master Challenge. Daarnaast gaat onze dank uit naar de organisaties van Master Challenge en Generation-C voor hun rol als mentor.

Wil je meer weten over alle details van de Master Challenge en/of wil je je laten inspireren door de volledige eindrapportage? Neem dan contact op met joost.de.wit@sixblockssolution.com.

 

 

Dit artikel is geschreven door:

Joost de Wit
Architect in het verenigen van menselijke creativiteit en AI voor duurzame bedrijfstransformaties.
Linkedin
joost.de.wit@sixblockssolution.com