Jouw en onze uitdaging

De overheid en het bedrijfsleven integraal overzicht bieden over hun bedrijfsprocessen

Is dit voor jou herkenbaar?
E

Complex ICT landschap

E

Inflexibele systemen

E

Versnipperde kennis

E

Met daar bovenop wetswijzigingen e.d.

Bekijk dan de video.

De feiten

Veel organisaties hebben een complex ICT-landschap. Er komen steeds nieuwe business rules bij. Dit zijn de onderliggende overheids- en bedrijfsregels door wetswijzigingen, nieuwe wensen uit de markt en reorganisaties. Die nieuwe business rules vragen om veranderingen in de ICT-systemen: toevoegingen, aanpassingen en workarounds. Zo wordt het landschap steeds ingewikkelder en het risico op fouten steeds groter.

19-10-2022 – DNB.nl

De Nederlandsche Bank vraagt aandacht van pensioenfondsen voor zorgvuldige voorbereiding op transitieproces

  1. Bestuurlijke verantwoordelijkheid en een zorgvuldig governance proces
  2. Hebben fondsen in projectplannen de mijlpalen opgenomen om te komen tot gewaarborgde kwaliteit?
  3. Hebben fondsen zicht op de belangrijke mijlpalen in de transitievoorbereidingen van de pensioenuitvoeringsorganisatie?
  4. Hebben fondsen zich verzekerd van een time slot bij de pensioenuitvoeringsorganisatie?

Organisatie

Zolang de huidige hoofdsystemen van een organisatie het bedrijfsproces ondersteunen, gaat het meestal nog goed. Echter, vaak zitten aan nieuwe eisen en/of wensen ook specifieke maatwerk aspecten. Die passen vervolgens niet volledig in de aanwezige hoofdsystemen waardoor workarounds nodig zijn. De precieze werking en de toepasbaarheid van deze workarounds zijn in het algemeen alleen bij een specifieke groep medewerkers bekend.

Hierdoor is de kennis over de bedrijfsprocessen versnipperd en sluiten afdelingen niet goed op elkaar aan. Dit resulteert in werken in  ‘de waan van de dag’. Dat is niet motiverend voor de medewerkers.

Op deze manier is er sprake van een vicieuze cirkel waarbij het ICT landschap alleen maar complexer wordt.

Geld

Op deze manier gaat er enorm veel tijd en geld verloren. Dit probleem zie je vrijwel overal terug in alle organisaties. Bij de overheid zoals de gemeenten en de Belastingdienst, in de zorg en in het bedrijfsleven zoals bij banken, de uitzendbranche en in de logistiek.

Overzicht

Op dit moment ontbreekt het aan een overkoepelend overzicht over het grotere geheel. Met een integrale aanpak wordt dit probleem opgelost. Dat wordt bereikt door de huidige moderne technologieën integraal te verbinden met een verfrissende nieuwe filosofie inclusief logische methoden en technieken.

Door simpelweg het boerenverstand alle ruimte te geven, kom je samen tot de beste oplossingen. Alleen dan is het naar onze mening mogelijk om de huidige situatie duurzaam te verbeteren.

11-09-2022 – NU.nl

Overheid kan ook inflatie niet snel verzachten door verouderde ICT-systemen

  • Het leven wordt dit jaar bijna 7% duurder
  • Gebrekkige IT bij uitvoeringsorganisaties is al jaren en probleem en een oplossing laat op zich wachten
  • IT als ondergeschoven kindje
  • Er is geen snelle oplossing

Wil jij binnen jouw organisatie je eigen verwachtingen overtreffen?