Ons platform

Het slimme SixBlocks solution platform voor een inspirerende klantgerichte organisatie

Wil je weten hoe je een inspirerende klantgerichte organisatie creëert?
E

Krijg overzicht over het ICT-landschap en de systemen

E

Zorg voor minder versnippering van kennis in je organisatie

E

Houd grip op veranderingen zoals wetswijzigingen, reorganisaties en nieuwe wensen uit de markt

Bekijk de video om te zien hoe je dit zelf kunt doen.

Uitgangspunt

Ons uitgangspunt is om met het slimme SixBlocks solution platform op een unieke manier de huidige en toekomstige bedrijfsprocessen duurzaam en extreem te vereenvoudigen. Dit doen we door de belangrijkste huidige systemen binnen jouw organisatie te verbinden, of door jouw organisatie een compleet nieuw platform aan te bieden. Het slimme platform bestaat uit twee delen: het Business Rules Canvas en de Business Rules Engine.

In het Business Rules Canvas modelleert jouw organisatie zelfstandig de eisen en wensen van de bedrijfsprocessen op drie niveaus:
1. de plattegrond; de samenhang van het klant-, product- en procesmodel plus huidige systemen
2. het memobord; de visualisatie van de functionaliteit in zes blokken (= SixBlocks)
3. de details; de ingekleurde details per memo vanuit het memobord

In het Business Rules Engine gedeelte worden deze bedrijfsprocessen automatisch uitgevoerd in de transactie- en workflowmanagement oplossing.

Plattegrond

Het eerste niveau van het Business Rules Canvas is de plattegrond.

De plattegrond van de business rules bestaat uit clusters en cellen die met elkaar verbonden zijn. Daaromheen zijn de aanwezige hoofdsystemen gekoppeld. Zij beschrijven het marktsegment, de producten en de diensten van de volledige administratieve organisatie.

Memobord

Het tweede niveau van het Business Rules is het memobord.

Binnen iedere cel van de plattegrond is een memobord aanwezig met de zes blokken van SixBlocks. Op het memobord zijn de contouren van de business rules via memo’s kenbaar gemaakt.

Details

Het derde en laatste niveau van het Business Rules Canvas zijn de details van de business rules.

Per memo van ieder memobord zijn de details van de business rules uitgewerkt. Het is te beschouwen als het inkleuren van de symbolen op een kleurplaat. Dit betekent dat de expliciete betekenis van de business rules duidelijk wordt.

Transactie- en workflowmanagement

Medewerkers van de administratieve organisatie zijn integraal betrokken bij het uitwerken van de plattegrond, het memobord en de details van de business rules. Daardoor is het volledige commitment aanwezig en geven zij hun input vanuit het perspectief van de eindklant.

Het gevolg van het toepassen van de business rules in het Business Rules Canvas is dat er een compleet geautomatiseerd transactie- en workflowmanagement is ontstaan. Alle transacties en workflows die in de portefeuille plaats vinden, worden doorgevoerd door de eindklant en/of door de medewerkers van de organisatie.

De transacties en de workflows worden aangestuurd door de zogenaamde Business Rules Engine van het platform. Iedere verandering is/wordt namelijk gemodelleerd in de business rules van de zes blokken. De Business Rules Engine van het platform wandelt simpelweg langs de zes blokken en de bijbehorende functionaliteit wordt uitgevoerd. De bewegende visualisatie met de zes blokken symboliseert dit principe. Door deze manier van denken en werken, is voor iedere verandering een passende oplossing te bedenken, uit te werken en te implementeren.

De transacties en de workflows worden aangestuurd door de zogenaamde Business Rules Engine van het platform. Iedere verandering is/wordt namelijk gemodelleerd in de business rules van de zes blokken. De Business Rules Engine van het platform wandelt simpelweg langs de zes blokken en de bijbehorende functionaliteit wordt uitgevoerd. De bewegende visualisatie met de zes blokken symboliseert dit principe. Door deze manier van denken en werken, is voor iedere verandering een passende oplossing te bedenken, uit te werken en te implementeren.

Wil jij binnen jouw organisatie je eigen verwachtingen overtreffen?