Hans Visser verbindt zich aan SixBlocks solution als CEEO

Door: Joost de Wit
Uitgelicht
Gepubliceerd: 19-10-2022
Hans Visser heeft zich verbonden aan SixBlocks solution om samen invulling te geven aan de bijbehorende missie: het duurzaam en extreem vereenvoudigen van bedrijfsprocessen. En eigenlijk nog meer om invulling te geven aan de visie dat SixBlocks solution gelooft in een wereld waarin mensen écht hun werk kunnen uitvoeren, met plezier en trots, in plaats van druk te zijn met administratieve rompslomp. Te vaak is het zo dat systemen en processen de lead hebben en medewerkers moeten volgen. Wij geloven erin dat medewerkers centraal staan en dat systemen en processen hen volgen. Op deze manier overtreffen medewerkers hun eigen verwachtingen en maken zij het ongelooflijke waar. Dat is waar Hans Visser in gelooft en waar hij voor staat. Vandaar dat zijn rol CEEO zal zijn: Chief Exceed Expectations Officer.

 

 

De klik

De verbinding tussen SixBlocks solution en Hans Visser is eigenlijk heel erg logisch. SixBlocks solution en Hans kenden elkaar al uit het verleden. Hans is commercieel en heeft veel ervaring als leidinggevende bij financiële instellingen en heeft gewerkt bij de top verzekeraars in Nederland. Dat past heel goed bij de jarenlange ervaring en ondernemerschap in de HR-, accountancy- en pensioen markt welke als fundament aanwezig is bij de start van SixBlocks solution. Nadat ons business model plus missie, visie en kernwaarden waren uitgewerkt en het feit dat Hans op zoek was naar iets nieuws dat écht bij hem paste, werd het contact weer opgepakt.

 

 

Gezamenlijk is een intensief traject doorlopen om te verkennen of de wederzijdse complementariteit daadwerkelijk aanwezig is. Nou, die is er absoluut en meer dan dat. Ook op het gebied van leiderschap en het coachen/begeleiden van mensen is er een klik. We kwamen tot de juiste storytelling rondom de positionering en propositie van SixBlocks solution waar een ieder zich comfortabel bij voelde. In de eindevaluatie van de verkenning waren Hans Visser, Jan-Willem Bozuwa, Erwin Vogelzang en Joost de Wit het snel eens dat samenwerking de enige juiste en logische conclusie is.

 

Onze storytelling

Onze doelgroep is breed, het betreft alle middelgrote, grote en corporate organisaties die behoefte hebben aan het realiseren van hun strategische ambities. Daarbij zullen we ons onder andere focussen op de pensioenmarkt. Daar speelt een hoop ten aanzien van de Wet Toekomst Pensioen en bovendien hebben zowel Hans als Joost heel veel ervaring in dit marktsegment.

Onze storytelling is gebaseerd op de complexiteit van het huidige ICT-landschap met inflexibele systemen en een versnippering van kennis. Dit zien wij terug bij vrijwel alle middelgrote, grote en corporate organisaties; niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid en in de zorg. De systemen zijn leidend in plaats van de creativiteit bij de medewerkers en de dienstverlening naar de klant. Het structurele personeelstekort is ook nog eens een grote uitdaging in alle branches. Al deze aspecten bij elkaar zorgen er voor dat het zeer uitdagend is voor organisaties om hun strategische ambities binnen de gestelde tijd te realiseren.

 

 

Onze belofte is dat het (top)management met het platform van SixBlocks solution een inspirerende klantgerichte organisatie creëert. Medewerkers krijgen de verantwoordelijkheid en vrijheid om hun creativiteit te benutten in het belang van de klant. Hierdoor wordt deze positief verrast door het ongelooflijke en duurzame resultaat.

Naast een inspirerende klantgerichte organisatie beloven wij dat de organisatie significante kosten/baten verbeteringen zal bereiken met het slimme SixBlocks solution platform. Deze verbeteringen kwantificeren we in een gezamenlijk met onze klant uit te werken business case. De voordelen voor onze klanten zijn onder te verdelen in extra opbrengsten, kostenbesparingen, tijdwinst en een oplossing voor het personeelstekort en -afhankelijkheid.

De extra opbrengsten zijn bijvoorbeeld gebaseerd op een optimaal functionerende organisatie en op het oplossen van nieuwe klantbehoeften in de markt. De kostenbesparingen worden onder andere veroorzaakt doordat er geen work-arounds meer nodig zijn, de exploitatie in de organisatie veel efficiënter is, de inhuur van externen wordt geminimaliseerd, interne/externe audits worden vereenvoudigd net als het onderhoud aan de huidige systemen. De tijdwinst is vooral gebaseerd op een veel snellere time-to-market voor nieuwe eisen, kansen en wensen. Bovenop de som van deze extra opbrengsten, kostenbesparingen en tijdwinst creëert SixBlocks solution ook een structurele en duurzame oplossing voor het personeelstekort en de personeelsafhankelijkheid.

 

Tot slot

Hans wordt, naast zijn overige werkzaamheden, CEEO (= Chief Exceed Expectations Officer) van SixBlocks solution. De focus ligt op de medewerkers en klanten zodat zij trots zijn op zichzelf, hun werk, de onderlinge samenwerking in de organisatie en het behaalde on-ge-loof-lijke resultaat. Joost blijft als Founder verantwoordelijk voor de visieontwikkeling, conceptbewaking en overdraagbaarheid. Gezamenlijk gaan wij aan de slag met de marktbenadering en het opzetten van de organisatie.

Lees hier de intrinsieke motivatie van Hans om zich te verbinden aan SixBlocks solution. Als je meer wilt weten over het waarom, hoe en wat van de samenwerking tussen SixBlocks solution en Hans Visser neem dan gerust contact op met ons. Mail je vraag in dat geval naar hans.visser@sixblockssolution.com of naar joost.de.wit@sixblockssolution.com.

 

 

Dit artikel is geschreven door:

Joost de Wit
Visionair, top leider en inspirator business rules architectuur
Linkedin
joost.de.wit@sixblockssolution.com