Prompts ten behoeve van workshop AI

 

Klik op deze alinea om de gehele tekst van opdracht 1 te kopiëren: Neem jouw rol als onze senior marketing- en communicatie adviseur aan. Maak een afbeelding van een logo voor een startend technologiebedrijf dat zich richt op duurzame energieoplossingen. Beschrijf tevens het ontwerpproces en de betekenis achter de gebruikte kleuren en symbolen.

 

Klik op deze alinea om de gehele tekst van opdracht 2 te kopiëren: In de bijlage vind je een foto. Analyseer deze bijlage in detail. Vertel in detail wat je ziet. Schrijf tot slot een inspirerend verhaal over de bijlage in de context van innovatie wat mensen kan aanzetten om meer te willen weten over het onderwerp op de bijlage.

 

Klik op deze alinea om de gehele tekst van opdracht 3 te kopiëren: Vraag mij in eerste instantie om een onderwerp. Nadat ik het onderwerp heb vermeld, maak jij een fictieve tabel die inzicht geeft over dit onderwerp. Verzin zelf de details die bij dit onderwerp behoren en creëer minimaal 5 kolommen en 10 rijen. Het doel van deze prompt is om te laten zien hoe creatief en inspirerend AI kan zijn.

 

Klik op deze alinea om de gehele tekst van opdracht 4 te kopiëren: Vraag mij om een URL van een website. Analyseer vervolgens alle webpagina’s die beginnen met de door mij opgegeven URL met de browser. Welke uitdaging/uitdagingen wordt/worden door deze organisatie opgelost? Hoe zorgt dit bedrijf dat deze uitdaging/uitdagingen wordt/worden opgelost?

 

Klik op deze alinea om de gehele tekst van opdracht 5 te kopiëren: Vraag mij om een URL van een website. Analyseer vervolgens alle webpagina’s die beginnen met de door mij opgegeven URL met de browser. Maak een quiz met 10 meerkeuze vragen ten aanzien van een diversiteit aan onderwerpen over de organisatie achter de door mij opgegeven URL. Geef daarna de juiste antwoorden op alle vragen.

 

Klik op deze alinea om de gehele tekst van opdracht 6.1 te kopiëren: Wij zijn een bedrijf in de bouwsector met 100 medewerkers in dienst. Onze strategie is er op gericht om te groeien. Wij willen de komende jaren significant groeien. Ons uiteindelijke doel is een beperkte toename (= maximaal 25%) van het aantal medewerkers en daarmee een verdriedubbeling bereiken van onze omzet en een vervierdubbeling van onze winst. Kortom, we gaan naar een schaalbaar business model.

Neem svp de rol aan van senior strategisch management consultant met ruime ervaring op de gebieden innovatie, marktontwikkeling en groeiscenario’s. Wat is jouw visie op onze strategie en hoe kun jij ons adviseren om onze strategie concreet waar te maken? Wees zo expliciet mogelijk en onderbouw jouw aanbevelingen. Vraag ons naar specifieke aspecten die jou helpen om jouw advies naadloos aan te laten sluiten bij ons bedrijf en onze ambities.

 

Klik op deze alinea om de gehele tekst van opdracht 6.2 te kopiëren: Dank je wel voor jouw input. Dit inzicht helpt ons nu al enorm. Maar voordat we hier dieper op in gaan zoomen, willen ik graag een goede strategische en constructieve discussie met jouw voeren om verbinding, draagvlak en eigenaarschap te creëren binnen onze interne organisatie.

Jouw opdracht: Zoom in eerste instantie in op de interne stakeholder CFO en beschrijf jouw visie op de strategische waarde, de verbinding in de organisatie en de haalbaarheid vanuit het perspectief van deze stakeholder. Dat doe jij in jouw rol als senior strategisch management consultant met ruime ervaring op de gebieden innovatie, marktontwikkeling en groeiscenario’s. Refereer bij jouw analyse steeds expliciet naar jouw oorspronkelijke adviezen zoals jij die zojuist hebt gegeven en waar wij enthousiast over zijn.

Vraag mij vervolgens om de volgende interne stakeholder expertise en voer bovenstaande opdracht opnieuw uit. Vraag net zo lang naar de volgende interne stakeholder expertise totdat ik een andere opdracht aan jou geef. Ik heb super veel zin in onze discussie en ben benieuwd naar de uitkomsten. Succes!

 

 

Klik op deze alinea om de gehele tekst van een demo opdracht te kopiëren: We hebben interne medewerkers laten opleiden en certificeren tot Solutioncy Inspirators. Dit traject wordt volgende week afgerond. Deze Solutioncy Inspirators zijn dan onze specialisten in het Solutioncy Canvas en onze AI experts op basis van maatwerk GPT’s. Zij zijn tevens experts in het creëren van continue innovatie door verbinding en eenvoud.

 

Er is volledig draagvlak van het hoogste management, want in de aanloop fase hebben zij zelf deelgenomen aan een Solutioncy Canvas sessie en een Solutioncy Canvas AI workshop. Dit heeft geresulteerd in een interessante ROI voor de gehele organisatie, zowel op het gebied van harde euro’s en op het gebied van softe medewerkerstevredenheid. Hetzelfde traject is met hetzelfde resultaat gedaan met een afdeling waar de behoefte aan vereenvoudiging het meest nodig was. De ROI voor die afdeling is in overeenstemming met de ROI voor de gehele organisatie. Kortom, het leertraject is achter de rug en de volledige organisatie is betrokken en heeft eigenaarschap.

 

Onze Inspirators gaan alle interne collega’s, van alle afdelingen en op ieder niveau, helpen zelfstandig te werken en te groeien via het faciliteren van Solutioncy Canvas sessies en Solutioncy Canvas AI workshops. Op basis van de positieve ROI’s zijn de volgende strategische speerpunten van toepassing:

  • 1. het Sulotioncy Canvas met de Solutioncy Inspirators centraal te stellen.
  • 2. de AI-uitwerking door de Solutioncy Inspirators optimaal te benutten.
  • 3. alle collega’s voortdurend te empoweren door de Solutioncy Inspirators en zo te groeien: zowel iedere individuele medewerker en de gehele organisatie. Immers, het geheel is meer dan de som der delen.
  • 4. het minimaliseren van de inzet van externen.

 

Voor het vervolg van deze opdracht mag je er van uit gaan dat de gehele organisatie inmiddels positieve ervaringen heeft opgedaan met deze vier strategische speerpunten. Dit betekent dat de interne organisatie nagenoeg geen onnodige fouten meer maakt, nagenoeg geen miscommunicatie tussen afdelingen meer ervaart en er nagenoeg geen afhankelijkheid van individuele medewerkers is. Kortom, de organisatie is op het gebied van kennis, ervaring en commitment volledig aangesloten bij het Solutioncy Canvas en de AI methodiek. De interne organisatie werkt nu veel efficiënter.

 

Wat zou de impact zijn op de netto uren, intern en extern, als we bovenstaande situatie als uitgangspunt nemen voor de organisatorische aanpak (concept)? Geef duidelijk het verschil aan met de vorige situatie.